3D Printer

Professional 3d Printing Course

מסלול לימוד קצר וממוקד מטרה

שמספק ארגז כלים מקצוע בתחום הלמידה

10.06.2021

Solidworks

6.06.2021

מסלול לימוד קצר וממוקד מטרה

שמספק ארגז כלים מקצוע בתחום הלמידה

קורסים למתחילים - לימודי חוץ, הלימודים יתקיימו בתל אביב

לימודי עיצוב תעשייתי אריאל

 ליצירת קשר עם רכזת המחלקה לעיצוב תעשייתי   

ההודעה נשלחה בהצלחה